Články

Nemocnice v Malenovicích bude dvakrát dražší, než oprava stávajícího areálu

Když v roce 2018 hejtman Jiří Čunek představil projekt nové nemocnice v Malenovicích, mluvil o ceně 5 miliard korun. Za dva roky se pak předpokládané náklady vyšplhaly až na 8  miliard. To ale stále nemusí být konečná cifra, naopak: Podle námi oslovených odborníků se cena nové nemocnice může vyšplhat až na 14 miliard korun, nebo dokonce i více. Cena za celkovou rekonstrukci stávajícího areálu přitom nepřekročí částku 7 miliard, přestože hejtman uvádí náklady ve výši 10 miliard.

Jak je možné, že se částka prezentovaná hejtmanem a odhad odborníků tolik liší? Námi oslovený zlínský architekt Jiří Kotásek a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Václav Rýznar ve svých posudcích ukazují na závažné chyby v rozpočtových plánech kraje.

Podle Václava Rýznara, který vedl olomouckou nemocnici deset let a za jeho působení došlo k přestavbě nemocnice a výstavbě nového centra chirurgických oborů, je v ceně za stavbu nové nemocnice, která se objevuje v médiích, započítána pouze cena výstavby budov a nákupu pozemků. V ceně tak vůbec nejsou zahrnuty náklady na technologie a vybavení nemocnice, které mají podle platné metodiky koeficient 1,5–2 ve srovnání s cenou budov, tedy představují až dvě třetiny celkových nákladů.

Václav Rýzner pak konkrétně píše: „Podle projektové dokumentace jde o obestavěnou plochu 343 100 m3. Pak při ceně 21 800 Kč za 1 m3 by stavba stála 7,5 mld. Kč bez technologií. Udávaný předpoklad ceny stavebních objektů v projektové dokumentaci je s největší pravděpodobností správný. Při koeficientu 1,5–2,0 na technologie a vybavení cena celé nemocnice v Malenovicích přijde na 11,2–15 mld. Kč.“

Ve svém expertním stanovisku dále dodává, že jím udávaná částka počítá s přesunem části vybavení ze stávající nemocnice. Bez toho by byla konečná cena ještě vyšší. Nejde ale přesunout veškeré vybavení, zkušenosti ze světa, ale i zkušenosti z rekonstrukce a stavby nových budov ve FN Olomouc ukazují, že se vyplatí demontovat a převážet vybavení staré maximálně 5–7 let.

Tato cifra ale ještě není konečná. Jak uvádí ve svém posudku zlínský architekt Jiří Kotásek, který se podílel na přípravě generelu na opravu stávajícího areálu, projektovaná cena nezahrnuje náklady na výstavbu inženýrských sítí: komunikace, kanalizace, zdroje energie, vrátnice a podobně.

Podle platné metodiky představuje cena budov 70 % a cena inženýrských sítí 30 % z celkové ceny výstavby takových objektů, jako je plánovaná nová nemocnice v Malenovicích. Při započítání této položky se tak celková cena za novou nemocnici vyšplhá na 13,7–17,5 mld. Kč. 

Při variantě opravy stávajícího areálu odpadá většina nákladů na stavbu inženýrských sítí, ty už ve stávajícím areálu existují, i na vybavení nemocnice. Podle architekta Kotáska vzhledem k vyhovující statice objektů k rekonstrukci dojde navíc k úsporám díky vybudovaným svislým a vodorovným konstrukcím, a to ve výši minimálně 20 % oproti ceně nových budov. 
Celková cena za stavbu nové interny a opravu stávajících objektů, které se podle generelu z roku 2008 mají stát součástí moderního polybloku, nepřekročí částku 7 miliard korun.

Z uvedených informací je jasné, že hejtman ve svých vyjádřeních uvádí neúplnou cenu za novou nemocnici a naopak nadsazuje cenu za vybudování moderního komplexu ve stávajícím areálu. Do detailu rozvedená expertní stanoviska odborníků zřetelně ukazují, že varianta stavby nové nemocnice je minimálně dvakrát dražší, než její rekonstrukce.

Toto je závažná skutečnost, kterou musíme do debaty o výhodnosti obou řešení zahrnout.