Články

Nemocnice musí sloužit i obyvatelům okrajových regionů

Foto: radiokromeriz.cz

Jiří Čunek v roce 2018 započal radikální změny v organizaci zlínského zdravotnictví. Prvním zásadním počinem bylo sloučení všech nemocnic ve vlastnictví kraje pod jednu zdravotnickou společnost. To mělo přinést úspory a lépe řešit zadlužení nemocnic, hejtman při představení plánu argumentoval možností lepší spolupráce nemocnic při nákupu léků, vyjednávání s pojišťovnami nebo zajišťování úvěrů. Objevily se ale obavy, že by takový krok mohl vést k omezení zdravotní péče v okresních nemocnicích.

Oprávněnost těchto obav se prokázala nejdříve omezením investic v okresních nemocnicích, přestože hejtman Čunek při debatách se zdravotníky i veřejností tvrdil, že k tomu nedojde. Později byla navíc představena koncepce zdravotnictví zpracovaná podle zadání krajské rady, ve které se otevřeně psalo o soustředění zdravotní péče do nové nemocnice v Malenovicích a přeměně nemocnic v Kroměříži, Vsetíně a Uherském Hradišti na polikliniky a ordinace soukromých lékařů. Plán také počítal s tím, že by se do uvolněných prostor umístila lůžka pro pooperační a dlouhodobou léčbu.

Takový plán dává smysl finančně, omezení dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele okrajových regionů je ale nepřijatelné ze sociálního hlediska.

Doprava do nemocnic je už dnes velkou zátěží pro seniory i chronicky nemocné pacienty. Přesun zdravotnických oddělení do Malenovic bude pro stovky tisíc obyvatel kraje znamenat prodloužení dostupné zdravotní péče až o desítky kilometrů. Využití hromadné dopravy při dopravě při cestě do plánované nemocnice v Malenovicích tak může z mnoha obcí kraje jejich obyvatelům zabrat i několik hodin s nutnosti řešit dva a více přestupů. Řešením není ani vlastní auto, protože takové cesty se při častějších návštěvách mohou velmi prodražit, což může znamenat velkou finanční zátěž, zvláště pro seniory.

Rozpaky budí také plán na přesun léčeben dlouhodobě nemocných a pooperační péče do uvolněných budov v okresních městech. „Babička ze Zlína bude ráda jezdit na návštěvy za dědečkem, který se doléčuje v Kroměříži,“ glosoval to ironicky kroměřížský lékař Richard Kreml. 

Nepohodlí, finanční starosti a časová náročnost pro obyvatele kraje ale nemusí být ten největší problém plánu na centralizaci krajského zdravotnictví. Zvýší se tím také dojezdový čas sanitek do oddělení se specializovanou péčí, což může některé pacienty přímo ohrozit na životě.

Zlínské zdravotnictví má problémy, které je potřeba řešit. Nesmí to být ale na úkor občanů z okrajových regionů kraje.