Aktuality

David Klimeš: Počty Čunka Dobyvatele

David Klimeš je český novinář a komentátor, držitel prestižní novinářské Ceny Karla Havlíčka Borovského a vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově v Praze. Komentáře píše pro server Aktuálně.cz a přispívá i na ČRo Plus.

Také vydává pravidelný Newsletter DK, v jeho aktuálním vydání se věnuje i situaci okolo nové nemocnice v Malenovicích. S jeho svolením přinášíme komentář o dění v našem kraji:

David Klimeš: Počty Čunka Dobyvatele

O peripetiích okolo životního snu zlínského hejtmana Jiřího Čunka – tedy nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích – zde pravidelně informuji. Ač hejtman nemá potřebné pozemky a finance, opět dosáhl další mety. Podruhé protlačil svůj záměr za několik miliard zlínským zastupitelstvem, protože první prosincové partyzánské schvalování se nelíbilo ministerstvu vnitra.

Během květnového hlasování se hejtman hned dvakrát předvedl jako opravdu fascinující počtář.

Nejprve při skládání „nemocniční většiny“. Opět to prošlo nejtěsnější většinou a Čunek kvůli tomu už zcela zdevastoval krajskou koalici. Sice anoncoval, že to bude jen „technické“ hlasování, kde nečeká problémy. Ale sám dobře věděl, jak těžké bylo těsnou většinu 23 zastupitelů z 42 přítomných najít. Na podzim se obešel bez podpory koaličního ANO a rozštípl opoziční ČSSD, když pro nemocnici hlasoval oranžový Lubomír Vaculín. Nyní rozštípl i koaliční ODS. Ve Zlíně už fakticky žádná koalice není a hejtman nechává hlasovat své osmimiliardové návrhy jen tehdy, když má v kapse dost hlasů, jedno z jakých stran.

To by ale mohlo snad být bráno ještě jako politika, byť tedy dost divoká. Horší je Čunkovo počítání peněz. Na námitky kritiků, zda si může kraj dovolit takovou investici, hejtman odpověděl: „Všichni pořád vidí svůj domácí rozpočet, kde když si vezmou úvěr, tak musí přemýšlet, jestli nebudou nemocní, neztratí zaměstnání nebo někdo neumře, zda si to sousto mohou dovolit. Kraj prostě neumře, neumře ani stát, ani obec. Byť se ta investice zdá gigantická, tak náš rozpočet je 14 miliard korun.“

To je ovšem hodnocení krajských financí hraničící s šířením poplašné zprávy. Krajské rozpočty jsou z drtivé většiny jen průtokový ohřívač již předem alokovaných peněz, Zlínský kraj není výjimkou. Čunek nemá žádných 14 miliard. Ve skutečnosti může v tomto roce hýbat jen s 637 miliony korun na investiční akce kraje a i ty už má zazávazkované. Ptát se, kde kraj vezme po mnoho let stovky milionů na splácení obřího úvěru, je tedy zcela na místě. Stejně tak není jasné, jak zastupitelé mohli podpořit hejtmanovu tezi, že miliardou se na akci bude podílet zlínská krajská nemocnice prodejem starého areálu. Tady se hejtman trochu zamotal v časoprostorové smyčce a měl by vysvětlit, kde bude uskladňovat pacienty, pokud se tedy stará nemocnice prodá, aby se mohla několik let stavět nová.

Pan hejtman si je ale zjevně tak jistý svou vládou nad krajem, že se svými přáteli ze Starostů a z okruhu Penty předkládá zastupitelstvu návrhy, které jsou na hraně hlasovatelnosti.
Všichni členové vládní zlínské „nemocniční koalice“ by si tedy alespoň měli dobře nastudovat § 159 OZ: „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“