Články

Oprava Baťovy nemocnice je výhodnější, než stavba nové

Opravit stávající areál, nebo stavět novou nemocnici na zelené louce? To je téma, které hýbe Zlínským krajem. Hejtman Jiří Čunek tvrdě prosazuje novou výstavbu, odborníci ale upozorňují, že investice do současné nemocnice zajistí kvalitní podmínky pro poskytování zdravotní péče rychleji a levněji.

Není pravda, že by byla oprava Baťovy nemocnice nerealizovatelná, je to přesně naopak. V minulosti vznikla podrobná studie, která jasně ukazuje, že oprava současného areálu udělá z krajské nemocnice moderní pracoviště splňující standardy pro zdravotnické zařízení v 21. století.  

Reálně je KNTB poměrně nová nemocnice, pavilony z 20. – 40. let byly nahrazeny novými budovami ve východní části areálu. Jedná se o novou porodnici, budovu LDN, internu a budovu chirurgických oborů. Komplexní rekonstrukce tak počítá s výstavbou nové interny, urgentního příjmu a vícepatrového parkoviště a následné postupné rekonstrukce zbývajících budov.

Nová interna by měla mít podle projektu 7 pater a střešní heliport. V ní by našli nové prostory oddělení ze současné interny, která je z budov v areálu v nejhorším stavu. Na ni by navazoval objekt centrálního příjmu, přístavba, která by propojila novou i starou internu a pavilon chirurgie do moderního polybloku. Tento stavební projekt by včetně parkoviště stál přibližně 3 miliardy korun, trvat by měl 3 – 4 roky. Po jeho dokončení by tak vznikl propojený komplex budov, který by nabídl skvělé podmínky pro zdravotníky i pacienty.

Rozvoj nemocnice se zastavil až za současného vedení

Komplexní studie přestavby areálu Baťovy nemocnice vznikla v roce 2008, v roce 2012 bylo vydáno stavební povolení na stavbu nové interny. Krajská nemocnice se ale v této době potýkala s finančními problémy způsobenými hospodářskou krizí a snížením plateb od pojišťoven, proto se nejdříve začalo s menšími opravami a se zahájením stavby nových budov se čekalo na příznivější podmínky.

Ty nastaly v roce 2016, projekt dostavby nemocnice byl kompletně připravený a Zlínskému kraji se podařilo na jeho financování naspořit částku 1,5 miliardy korun, tedy půlku plánovaných nákladů. Zbytek měl být financován z úvěru.

Na podzim pak proběhly volby, v těch zvítězil Jiří Čunek, stal se hejtmanem kraje a přibral si do své gesce také oblast zdravotnictví. Přestože měla jeho strana, KDU-ČSL, ve volebním programu pokračování v projektu dostavby nemocnice, vedení nemocnice v roce 2017 nepochopitelně stavbu interny nespustilo a úředníci nechali propadnout stavební povolení.

Důvod se ukázal v květnu 2018, kdy hejtman Jiří Čunek oznámil záměr na výstavbu nové nemocnice. 

Zatímco v předchozích letech se investovaly do oprav nemocnice stovky milionů, od roku 2016, kdy se stal hejtmanem Jiří Čunek, se investice zastavily.

Oprava stávajícího areálu je výhodnější, než stavba zcela nové nemocnice 

Většina odborníků se shoduje, že dostavba areálu Baťovy nemocnice je výhodnější varianta a umožní provozovat moderní medicínu v příjemném prostředí. Celkové náklady podle původního projektu i se započtením inflace nepřesáhnou 7 miliard korun, přitom část těchto prostředků už byla investována.

3 miliardy jsou potřeba na stavbu nové interny, urgentního příjmu i parkoviště, všechny tyto stavby by měly být hotové během 3 – 4 let. V dalších krocích by se rekonstruovaly stávající objekty, přičemž by se v rámci racionalizace péče přesunovaly jednotlivá oddělení do nových prostor a opravy by tak probíhaly v prázdných budovách tak, aby nezatěžovaly zdravotníky ani pacienty.

Naproti tomu stavba nové nemocnice sebou nese spoustu problémů s přípravou, reálný odhad doby stavby je minimálně 10 let, mohla by tak začít sloužit nejdříve v roce 2030. Do té doby bychom museli investovat značné částky do provizorních oprav stávající nemocnice, což by byly nakonec zmařené investice a musely se připočítat k ceně za novou nemocnici, která by tak dále rostla.

Přitom udávaná cena 8 miliard za stavbu nemocnice v Malenovicích je podle odborníků značně podhodnocená, odhady skutečné ceny se pohybují mezi 10 a 14 miliardami, spíš se ale budou blížit vyšší částce. To neúměrně zatíží rozpočet kraje na desítky let, protože kromě částky za udržovací práce ve starém areálu k tomu musíme připočítat úroky za úvěry v hodnotě 6 – 10 miliard korun.

Pokud posoudíme obě varianty, dostavbu Baťovy nemocnice nebo stavbu zcela nového areálu, jednoznačně lépe vychází varianta opravy stávající nemocnice. Pro ni navíc mluví i prostředí, které je na východní straně města vhodnější, než u rušné silnice a průmyslového areálu v Malenovicích.