Hejtmanovy nepravdy

„Stavba nové nemocnice bude levnější, než oprava stávajícího areálu“

Klíčovou součástí argumentace pro stavbu nemocnice v Malenovicích je tvrzení, že vyjde levněji, než oprava té stávající. Podle názoru nezávislých expertů a platných metodik ale zcela jasně vychází, že stavba nového areálu bude stát minimálně dvojnásobek.

Jiří Čunek tvrdí. že stavba nové nemocnice bude stát 8 miliard korun. To ale rozporuje bývalý ředitel FN Olomouc Václav Rýznar; podle něj nejsou do ceny započítány náklady na vybavení nemocnice, které podle zkušeností dosahují až dvojnásobku ceny budov. Architekt Jiří Kotásek navíc zmiňuje, že chybí náklady na vybudování potřebné infrastruktury.

Celková cena stavby nové krajské nemocnice tak bude mezi 13,7 mld. Kč a 17,5 mld. Kč, a to za předpokladu, že bude využita a přesunuta část stávajícího vybavení nemocnice, v opačném případě by byla cena ještě vyšší.

Naproti tomu kompletní rekonstrukce stávajícího areálu nepřekročí částku 7 miliard, přičemž už investice 3 miliardy do nového centrálního pavilonu a interny by vedla k výraznému zvýšení kvality zdravotní péče v Baťově nemocnici.

„Nemocnice nám padá na hlavu“

Podle hejtmana je na tom Baťova nemocnice tak špatně, že nám padá na hlavu. To je ale nepravdivé tvrzení a zbytečné strašení občanů. Současný areál na východní straně města vedle Dřevnice rozhodně potřebuje rozsáhlé investice, ale i ve srovnání s jinými nemocnicemi je v poměrně dobrém stavu a je vhodný k rekonstrukci.

Původní pavilony z přelomu 20. a 30. let jsou dnes všechny zrekonstruovány, počítá se s nimi do budoucna, kdy by měly být využity jako ordinace soukromých lékařů, domy s pečovatelskou službou nebo lůžka následné péče.

Podle plánu na rekonstrukci, který začal vznikat už v roce 2008, by se zdravotní péče měla přesunout do nového areálu, který vznikne přestavbou z LDN, interny a chirurgického pavilonu. Tyto budovy byly postaveny v 70. a 80. letech a s výjimkou interny již prošly v posledních letech rekonstrukcí.

Nemocnice nám na hlavu nepadá, naopak: Díky promyšlené přestavbě se z ní může stát velmi moderní areál sledující nejnovější trendy ve zdravotnictví.

„Areál Baťovy nemocnice se nedá rekonstruovat, nemá se kam rozvíjet“

Generel, tedy plán na celkovou rekonstrukci nemocnice z roku 2008, zpracoval různé varianty rozvoje současného areálu. Zabýval se i možností stavby nové nemocnice, tu ale odmítl jako neopodstatněnou. Jako optimální byla vybrána varianta dostavba polybloku v prostoru dnešní interny a budovy chirurgie s výstavbou nového centrálního pavilonu.

Areál nemocnice má na délku téměř kilometr, ovšem pro vybudování moderního komplexu bohatě stačí jen jeho část. Nová interna o sedmi patrech se střešním heliportem a navazujícím urgentním příjmem by mohla vzniknout na místě dnes prázdné budovy bývalé spalovny a prádelny.